Podrobnosti záznamu

Název
    Investigation of river sediments and its evaluation for Labe river. Labe river - present time and future
Další názvy
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe