Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologické problémy na strmých svazích baltského pobřeží NDR
Údaj o odpovědnosti
    Hans Christian Richter, K. Johanes Klengel, Jaroslav Pašek
Autor
    Klengel, K. Johanes
    Pašek, Jaroslav
    Richter, Hans Christian
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 2
Strany
    s. 209-211
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    geologie inženýrská
    křída
    písek
    pleistocén
    sedimenty glacigenní
    sedimenty jezerní
    vlastnosti hornin
Geografické jméno
    Německá demokratická republika
Klíčové slovo
    Baltského
    Inženýrskogeologické
    NDR
    Pobřeží
    Problémy
    Strmých
    Svazích
Abstrakt (česky)
   Sedimenty břehů vznikly po odtání pleistocéního ledovce a jsou křídového a pleistocenního stáří, strmé břehy ledovcových jemnozrnných uloženin jsou nestabilní, to je řešeno výstavbou kamenných vlnolamů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012