Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum předpolí uhelného velkolomu při úpatí Krušných hor
Údaj o odpovědnosti
    Helena Bůžková
Další názvy
    Engineering-geological and hydrogeological exploration of the open cast coal mine Čs. armády at the foot of the Krušné hory Mts.
Autor
    Bůžková, Helena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie
Svazek/č.
    Roč. 20
Strany
    s. 5-8
Rok
    1994
Poznámky
    2 obr., 1 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Hydrogeol. inž. Geol.
Předmětová skupina
    geologie inženýrská
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    krušnohorské krystalinikum
    severočeská pánev
    svahy
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    změny přírodního prostředí těžbou
Geografické jméno
    Albrechtice (u Mostu)
    ČR-Čechy
    Horní Jiřetín
Klíčové slovo
    Hor
    Hydrogeologický
    Inženýrskogeologický
    Krušných
    Průzkum
    Předpolí
    Uhelného
    úpatí
    Velkolomu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012