Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
Údaj o odpovědnosti
    Otto Horský
Další názvy
    Engineering-geological investigations for the hydro-power plant station Centro-Cuba in the Escambray Mountains
Autor
    Horský, Otto
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 8
Strany
    s. 239-242
Rok
    1991
Poznámky
    6 obr., 12 fot. + 2
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    elektrárna vodní přečerpávací
    fyzikální vlastnosti hornin
    inženýrská hydrogeologie
    mechanika hornin
    půda základová
    stavby vodní
    úložné poměry hornin
    vlastnosti fyzikální
Geografické jméno
    Caracusey
    Kuba
Klíčové slovo
    Centro-Cuba
    Elektrárnu
    Escambray
    Inženýrskogeologický
    Pohoří
    Průzkum
    Přečerpávací
Abstrakt (česky)
   Na základě zhodnocení inženýrskogeologických podmínek přehradního místa hlavní hráze nádrže přehrady na řece Caracusey lze konstatovat, že tento profil je vhodný pro výstavbu zemní nebo kamenité hráze. Je však třeba respektovat značnou hloubku zvětrování hornin a z toho vyplývající nízké hodnoty deformačních a pevnostních charakteristik. Jako stavební materiál se doporučují vápnité břidlice a mramory formace Cobrito. Účast státního podniku Geotest Brno na této akci znamenala odborný přínos pro kubánskou stranu a pro českou stranu zkušenost z průzkumu v mimořádně obtížných geologických podmínkách na rozsáhlém území v zahraničí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012