Podrobnosti záznamu

Název
    Inženýrskogeologický průzkum v tržním hospodářství
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Pašek
Další názvy
    Engineering-geological research in the trade economics
Autor
    Pašek, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 4
Strany
    s. 107-109
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    ekonomika geologického průzkumu
    půda základová
    úložné poměry hornin
Geografické jméno
    ČSFR
Klíčové slovo
    Hospodářství
    Inženýrskogeologický
    Průzkum
    Tržním
Abstrakt (česky)
   V souvislosti se současnou ekonomickou situací vyplývají pro inženýrskogeologický průzkum tyto závěry: průzkum musí připravit projekt stavby i provádění výstavby v souvislosti s geologickým prostředím. Dále musí průzkum zjistit všechny informace potřebné pro spolehlivou kalkulaci stavebních prací. Vlastní inženýrskogeologický průzkum musí být obsáhlejší, kvalitnější a přizpůspbený praktické realizaci. jedině tak se prosadí v nastávající konkurenci, založené na přirozené selekci pracovníků a firem
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012