Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopické složení kyslíku a síry v sulfátech v šesti evropských rašeliništích
Další názvy
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands