Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
Údaj o odpovědnosti
    Jana Hladíková, Václav Šmejkal, Bohuslav Fojt, Zdeněk Pertold, Jaroslav Aichler
Další názvy
    Isotopic composition of sulphur carbon and oxygen from selected localities of the Jeseníky Mts
Autor
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Pertold, Zdeněk
    Šmejkal, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie
Svazek/č.
    Roč. 29
Strany
    s. 141-165
Rok
    1990
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol. Mineral.
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    hydrotermální podmínky
    izotopy C
    izotopy O
    izotopy S
    ložisko stratiformní
    metalogeneze
    rudy barevných kovů
    rudy Mo
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Horní Benešov
    Nová Ves
    Suchá Rudná
    Vidly
    Zlaté Hory
Klíčové slovo
    Izotopické
    Jeseníků
    Kyslíku
    Lokalit
    Síry
    Složení
    Uhlíku
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Izotopický výzkum minerálů z ložisek Zlaté Hory, Horní Benešov, Suchá Rudná, Nová Ves a Vidly. Síra ze svrchnoplášťového nebo spodnokorového zdroje se uplatnila při vzniku sulfidů ložisek Vidly a Nová Ves, bakteriální redukcí mořského sulfátu vznikaly sulfidy ložiska Suchá Rudná. Při vzniku sulfidů stratigraficky kontrolovaných ložisek se uplatnila síra odvozená z mořských sulfátů a hydrotermálně mobilizovaná síra z okolních hornin. Nezrudněné karbonáty těchto ložisek jsou podle izotopů C sedimentogenní. Studium izotopů O ukázalo, že baryty na ložisku Zlaté Hory-východ mohou být syngenetické se sulfidy a doprovodnými karbonáty. Izotopické složení barytu a karbonátů ze Zlatých Hor a Horního Benešova dokumentuje významnou úlohu metamorfní redepozice při procesu metalogeneze.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012