Podrobnosti záznamu

Název
    Izotopy uhlíku, dusíku a stroncia v kosterním souboru z neolitického sídliště ve Vedrovicích (Česká republika)
Další názvy
    Carbon, nitrogen and strontium isotopes in the set of skeletons from the neolithic settlement at Vedrovice (Czech Republic)