Podrobnosti záznamu

Název
    Jihovýchodní křídlo pražské synformy: vrstevní nasunutí na dotek
Další názvy
    Southeastern limb of the Prague synform: touching of the bedding-parallel thrust
Autor
    Bohátka, Jakub
    Černý, Jan
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Spoločný kogres Slovenskej a Českej geologickej spoločnosti
Strany
    2
Poznámky
    Akce: 2009 ; Bratislava
Výraz tezauru
    Očkov fault
    Prague synform
    tectonic slice
    thrust
Klíčové slovo
    Dotek
    Jihovýchodní
    Křídlo
    Nasunutí
    Pražské
    Synformy
    Vrstevní
Abstrakt (česky)
   Byly rozeznány tři tektonické kontakty. První měl charakter vrstevního nasunutí. Druhý šikmo orientovaný příčný zlom se zapracovanou silurskou šupinou a třetí měl charakter poklesu.
Abstrakt (anglicky)
   Three tectonic conacts were recognized. One of them has character of bedding-parallel fault. Second one is oblique transversal fault with incorporated Silurian tectonic slice and last one was normal fault.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012