Podrobnosti záznamu

Název
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Vtělenský, Pravoslav Šantrůček, Vladislav Hartman
Další názvy
    Clays of West Bohemia - the Cheb Basin area
Autor
    Hartman, Vladislav
    Šantrůček, Pravoslav
    Vtělenský, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Technologie, geochemie
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 9-228
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Technol. Geochem.
Předmětová skupina
    chebská pánev
    DTA (diferenčně-termické analýzy)
    elektronová mikroskopie
    granulometrie
    instrumentální metody
    jíl
    neogén
    paleogén
    profil geologický
    prvky stopové
    sedimenty jílovité
    suroviny keramické
    vlastnosti technologické
    zkoušky technologické
    žáruvzdornost
Geografické jméno
    Chebská pánev
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Chebské
    Čech
    Jíly
    Oblast
    Pánve
    Západních
Abstrakt (česky)
   Výsledky revize vlastností hlavních obchodních typů jílů, použita nová stratigrafická klasifikace, uvedeny výsledky mineralogického, chemického studia a technologických zkoušek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012