Podrobnosti záznamu

Název
    Josef Stepling a vichřice ve střední Evropě v únoru 1756
Autor
    Munzar, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Meteorologické zprávy
Svazek/č.
    Roč. 59, č. 3
Strany
    s. 86-90
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Joseph Stepling and windstorms in central Europe in February 1756
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Central Europe
    February 1756
    windsorms
Klíčové slovo
    1756
    Evropě
    Josef
    Stepling
    Střední
    únoru
    Vichřice
Abstrakt (česky)
   Na rok 2006 připadla dvě výročí, spjatá s Josefem Steplingem. Především 290. výročí narození tohoto zakladatele české meteorologie a prvního ředitele observatoře v Praze-Klementinu. A 250. výročí vichřice 17.-19.února 1756, kterou Stepling pozoroval a publikoval o ní v roce 1763 dnes polozapomenutou latinskou studii. V článku je proveden její rozbor ve středoevropském kontextu.
Abstrakt (anglicky)
   In 2006, there are two "Steplingian" anniversaries to be commemorated. The first of them is the 290th birth anniversary of this founder of Czech meteorology and the first director of the observatory in Prague-Klementinum. The second one is the 250th anniversary of the windstorm occuring from 17-19 February 1756, whose course was observed by Joseph Stepling. The observations he publicized in 1763 in his now half-forgotten Latin study. The paper presents its analysis in central-European context.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012