Podrobnosti záznamu

Název
    K biostratigrafickému dělení mladšího kenozoika v Evropě na podkladě Muridů a Cricetidů (Rhodentia, Mammalia)
Další názvy
    Zur biosratigraphischen Glederung des jüngeren Känozoikums in Europa an Hand von Muriden und Cricetiden (Rodentia, Mammalia)