Podrobnosti záznamu

Název
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
Údaj o odpovědnosti
    Viliam Oružinský
Další názvy
    To the position of high silica rocks on copper-porphyry ore deposits
Autor
    Oružinský, Viliam
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 3
Strany
    s. 251-261
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    alterace
    geneze ložiska
    geochemické indície
    indicie
    indicie geochemické
    kontaktně-metasomatická ložiska
    kontaktní horniny
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy Cu
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Kvarcitov
    Ložiskách
    Medených
    Porfýrových
    Pozícii
    Rúd
    Sekundárnych
Abstrakt (česky)
   Horizontální a vertikální rudní a matasomatická zonálnost patří k jednomu ze základních příznaků výskytu ložisek porfyrového typu. Pro oblast středoslovenských neovulkanitů je rozhodující přítomnost těchto indicií: malé intermediální intruze v centrálních zónách neoidních stratovulkánů, předvulkanické podloží na povrchu nebo těsně pod ním, charakteristická škála hydrotermálních přeměn, rozsáhlá pyritizace v nadloží vlastního rudního systému a silná půdní geochemická anomálie. Alterované horniny charakteru sekundárních kvarcitů řadí autoři k méně významným indikačním kritériím. Jejich vznik však souvisí s ranou etapou existence těchto systémů a předcházejí intruzi rudonosných těles vulkanoplutonických asociací.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012