Podrobnosti záznamu

Název
    The Kettner Volume (Variant.)
Další názvy
    Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Jak jsem znal profesora Kettnera
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    Kettnerova geologická škola
    Léta učednická u profesora Kettnera (1933-1938)
    Plastosoly na lokalitě Dolní Věstonice II
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Profesor Kettner - zakladatel a tvůrce kursů geologického mapování
    První profesorská léta Radima Kettnera
    Radim Kettner - geologist, scientist and teacher
    Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    Tectonic zones and areas in Subvariscan Zone of the Bohemian Massif (Upper Silesian Basin)