Podrobnosti záznamu

Název
    Kinematický rozbor vzájemné polohy křídových paleomagnetických pólů evropské epivariské platformy a Afriky z hlediska alpínských pohybů v mediteránní větvi Alpid
Další názvy
    Kinematic analysis of the mutual position of the Cretaceous paleomagnetic poles of the European epi-variscan and African platforms with respect to the alpine movements in the Mediterranean Alpines