Podrobnosti záznamu

Název
    Klátov group - the representative of the paleozoic amphibolite facies metamorphites on the inner western Carpathians
Další názvy
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát