Podrobnosti záznamu

Název
    Kleine Gastropoden der Ostrava-Schichtenfolge im Tschechoslowakischen Teil des oberschleisischen Beckens (Namur A)
Další názvy
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)