Podrobnosti záznamu

Název
    Kolektory v historickom jadre Bratislavy
Údaj o odpovědnosti
    Marián Fabiány, Rudolf Šembera
Další názvy
    Collectors in the historical centre of Bratislava
Autor
    Fabiány, Marián
    Šembera, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 4
Strany
    s. 104-107
Rok
    1991
Poznámky
    3 fot., 3 sch., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    kolektory
    mechanika hornin
    měřičské podklady
    sídliště
    stavby podzemní
Geografické jméno
    Bratislava-město
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Bratislavy
    Historickom
    Jadre
    Kolektory
Abstrakt (česky)
   Na základě hodnocení dosavadních prací se dá konstatovt, že technologie ražení je v daných geologických podmínkách vhodná. Tuto skutečnost potvrzují i výsledky měření deformací, realizované VÚIS Bratislava. Horniny představují snadno rozpojitelné sedimenty, vyžadující okamžité zabezpečení výrubu. Hydrogeologické prostředí představuje dobře propustné souvrství štěrků,kde je hladina podzemní vody přímo hydraulicky spojena s vodami Dunaje. Inženýrskogeologický průzkum v dané oblasti prohloubil dále znalosti o geologických poměrech území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012