Podrobnosti záznamu

Název
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
Údaj o odpovědnosti
    Bohumil Černík
Další názvy
    A complex proposal of waste management in the Nový Jičín district
Autor
    Černík, Bohumil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 11
Strany
    s. 328-330
Rok
    1991
Předmětová skupina
    ekologie
    odpad pevný
    plánování územní
    skládka
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Nový Jičín
Klíčové slovo
    Hospodaření
    Jičín
    Komplexní
    Návrh
    Nový
    Odpady
    Okrese
Abstrakt (česky)
   Unigeo Ostrava vypracoval program hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín do r.2020, který předpokládá činnost specializované organizace pro sběr, svoz, zpracování a ukládání odpadu na komerčním základě, t.zn. že náklady provozu organizace by byly kryty poplatky za odstraňování odpadů. Nezbytně nutné je provedneí evidence odpadů, určení vlivu stávajících i uzavřených skládek na prostředí a zřízení centrálně řízených skládek. Stavební a tuhé domovní odpady, které představují na území okresu Nový Jičín největší objem ze všech odpadů, by měly být upravovány a částečně využívány, což by zajistilo životnost centrálně řízených skládek v j.spádové oblasti okresu 24 let a v s.spádové oblasti minimálně 64 let
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 12. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012