Podrobnosti záznamu

Název
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř
Další názvy
    Compressional brittle deformation in the Karpatian sediments near Nítkovice (central part of the Carpathian foredeep)
Autor
    Havíř, Josef, 1970-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Svazek/č.
    Roč. 83
Strany
    s. 173-175
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Předmětová skupina
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    mikroelektronika
    miocén
    příkrov
    tektonika kompresní
    tektonika zlomová
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nítkovice (Kroměříž)
Klíčové slovo
    Deformace
    Karpatské
    Karpatu
    Kompresní
    Křehká
    Nítkovic
    Předhlubně
    Sedimentech
    Střední
Abstrakt (anglicky)
   The fan of reverse (or may be strike-slip) micro-faults was found in the Karpatian psammites at site between Nítkovice and Litenčice (southern slopes of the Litenčice Upland) in central part of the West Carpathian foredeep. The site is situated close to front of the outer Carpathian nappes. The discussed compressional brittle structures were created during compression connected probably with movement of this nappes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012