Podrobnosti záznamu

Název
    Koncepce odvodnění výhledového lomu Libouš
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Dyk
Další názvy
    A drainage conception of the perspective quarry Libouš
Autor
    Dyk, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj VÚHU
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    s. 79-92
Rok
    1990
Poznámky
    2 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU.
Předmětová skupina
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    odvodňování
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Lom Libouš
Klíčové slovo
    Koncepce
    Libouš
    Lomu
    Odvodnění
    Výhledového
Abstrakt (česky)
   Článek informuje o výsledcích výzkumu zaměřeného na odvodnění zvodněných kolektorů v prostoru výhledového lomu Libouš. Je zde podán přehled geologických a hydrogeologických podmínek oblasti, její specifika a je popsán systém navrhovaných odvodňovacích opatření. Výsledkem práce jsou liniové systémy odvodňovacích vrtů, které mají zajistit potřebné snížení hladiny vody
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012