Podrobnosti záznamu

Název
    Konodontová biostratigrafie v lomu Čertovy schody v Koněpruském oblasti
Autor
    Slavík, Ladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
Strany
    s. 87-94
Poznámky
    Překlad názvu: Conodont biostratigraphy in the Čertovy schody Quarry in the Koněprusy area
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Klíčové slovo
    Biostratigrafie
    Čertovy
    Koněpruském
    Konodontová
    Lomu
    Oblasti
    Schody
Abstrakt (česky)
   Lokality Velkolom Čertovy schody zachycuje vrstevní sled spodního devonu, který je velmi významný z hlediska stratigrafie nejen pro Barrandien jakožto klasickou oblast světového významu, ale i pro globální korelace s dalšími paleotethydními oblastmi světa. Pro mikrofaciální sedimentologické výzkumy koněpruského komplexu je nezbytné časové zařazení jednotlivých částí. Příhodným a velmi efektivním nástrojem pro stratigrafické korelace je konodontová zonace, jež je založena na rychlém evolučním vývoji skupiny devonských strunatců. Cílem práce je přinést podrobnější údaje o rozšíření konodontové fauny ve výše uvedené lokalitě.
Abstrakt (anglicky)
   The biostratigraphical research of Lower Devonian from the section of Čertovy schody Quarry has been made on the base of conodonts. Thirty-two taken samples produced more than 400 conodont elements, which enabled description of 13 taxons.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012