Podrobnosti záznamu

Název
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Žítt, Čestmír Nekovařík
Další názvy
    Corrosion and colour alterations of lydite clasts (Cenomanian-lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
Autor
    Nekovařík, Čestmír
    Žítt, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 88-89
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    alterace povrchová
    Barrandien
    cenoman
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    koroze
    proterozoikum
    sedimenty klastické
    silicifikace
    turon
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    Brandýs nad Labem (Praha-východ)
    ČR-Čechy
    Tuchoměřice (Praha-západ)
Klíčové slovo
    12-23
    12-24
    Alterace
    Barevné
    Buližníkových
    Cenoman-spodní
    česká
    Kladno
    Klastů
    Koroze
    Křídová
    Pánev
    Praha
    Turon
Abstrakt (anglicky)
   A study of lydite clasts from the late Cenomanian-early Turonian conglomerates (Korycany Member) of the Bohemian Cretaceous Basin shows that they sometimes experienced very complicated set of processes. In addition to the physical and biological processes, the chemical effects, recorded as corrosion and colour alternation are the most important. Soft corrosion of clasts often affects their surfaces but the deep one may change even the clast shape. The colour alternations of clasts may be only superficial in the form of patinas or may deeply penetrate the clast matter (alternation into greenish and mainly yellow colours). The age of both the corrosion and colour alternations was proved by Cretaceous encrustation (epibionts), boring and mineralization (phosphatic crusts) of affected surfaces and by the occurrence the "in situ" Cretaceous deposits.
   Corrosion and colour alternations undoubtedly reflect special (possibly subaerial) palaeoenvironmental conditions affecting the coarse marine clastics, most probably during their subaerial exposure. The problems are now being studied in more detail
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012