Podrobnosti záznamu

Název
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek, Pavel Bosák
Další názvy
    Quartz-goethite accummulations in karst fill of the Bohemian Massif with special respect to the Koněprusy region
Autor
    Bosák, Pavel, 1951-
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 27
Strany
    s. 15-20
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 2 fot., 1 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    devon-spodní
    ferikrusta
    goethit
    kenozoikum
    koroze
    kras
    křemen
    křída-svrchní
    kvartér pražské plošiny
    limonit
    metasomatóza
    pražská pánev
    silicifikace
    terciér Českého masivu
    vápenec
    zóna zlomová
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Koněprusy (Beroun)
Klíčové slovo
    Akumulace
    Českého
    Koněpruskou
    Krasových
    Krasu
    Křemen-goethitové
    Oblast
    Výplních
    Zřetelem
    Zvláštním
Abstrakt (anglicky)
   The Mesozoic-Paleogene weathering phase is represented by rare silicified woods, fragments of ferricretes with the anatase cements and silcretes of the Labe type. The presence of Al-rich minerals of the bauxite type in karst depression can indicate intensive tropical weathering. The Neogene weathering phase is represented by abundant finds of silicified, ferritized and mixed rocks. In karst fills, there are quartz-goethite aggregates with lack of Al- and Ti-rich phase. Silificied and ferritized clays and fluvial sediments are also numerous. Quaternary phase of weathering is typical rather only by thin Fe-rich coatings on limestones and some opal mineralization of speleothems. The silicification and ferritization had caused colour changes of sedimentary fill and metasomatosis of limestone host-rock and carbonate concretions in sediments. The parallel occurrences of silcretes and ferricretes indicate the result of the uniform phase of weathering.
   Quartz-goethite aggregates contain almost no clay minerals. Their age can be estimated as equivalent to the Sulava type of ferricretes, i.e., Lower Miocene or slightly younger
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012