Podrobnosti záznamu

Název
    Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán - některé zajímavé fenomény
Další názvy
    Cretaceous sediments on the territory of the Džbán Nature Park - some interesting phenomena
Autor
    Valečka, Jaroslav
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. zima
Strany
    4
Rok
    2013
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, Džbán Nature Park, claystones,spiculitic marlstones, diagenetic cavities, biogenic structures
Klíčové slovo
    Džbán
    Fenomény
    Křídové
    Některé
    Parku
    Přírodního
    Sedimenty
    území
    Zajímavé
Abstrakt (česky)
   Při mapování sesuvů na území přírodního parku Džbán byly zjištěny zajímavé fenomény v křídových sedimentech. Jde o diagenetické dutiny a bioturbační textury,opuštěné těžebny jílovců, cenomanskou redepozici karbonských sedimentů do depresích předkřídového reliéfu aj.Z petrografického výzkumu opuk vyplývá, že jde o spikulitové, silicifikované slínovce přecházející do silicitů.
Abstrakt (anglicky)
   Cretaceous sediments on the territory of the Džbán Nature Park - some interesting phenomena
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014