Podrobnosti záznamu

Název
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
Další názvy
    Cretaceous sediments in the České středohoří Mts. SW of Česká Lípa
Autor
    Valečka, Jaroslav
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    2
Rok
    2008
Výraz tezauru
    geological mapping, Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    České
    Českém
    Jihozápadně
    Křídové
    Lípy
    Sedimenty
    Středohoří
Abstrakt (česky)
   Litologie a stratigrafie byla zpřesněna geologickým mapováním. Rozsáhlé pískovcové těleso v teplickém souvrství představuje nejzajímavější fenomén ve studované oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   Cretaceous sediments in the České středohoří Mts. SW of Česká Lípa
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014