Podrobnosti záznamu

Název
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk, Eva Fediuková
Další názvy
    Spheroidal texture of the scapolite-hornblende rock in the eclogite body of the Borek quarry near Chotěboř
Autor
    Fediuk, František, 1929-
    Fediuková, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 3
Strany
    s. 277-285
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    amfibolit
    české moldanubikum
    eklogit
    petrografie
    rekrystalizace
    retrográdní metamorfóza
    textury
Geografické jméno
    Borek u Chotěboře
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Borek
    Chotěboře
    Eklogitovém
    Horniny
    Kulovitá
    Lomu
    Skapolit-amfibolové
    Stavba
    Tělese
Abstrakt (česky)
   Retrográdní amfibolizace eklogitu vystupujícího v lomu Borek ve východních Čechách vede místy ke vzniku hornin složených z amfibolu, skapolitu a ilmenitu. V některých partiích hornin tohoto složení se objevuje výrazně vyvinutá kulovitá stavba, podmíněná okrouhlými shluky xenoblastických skapolitových zrn, pikiliticky uzavírajících drobné hypautoblastické amfiboly a týmiž amfiboly lemovaných. Poukazuje se na shodu této stavby s analogickou sféroidální stavbou, jež je známa z gabroidů středočeského plutonu. V případě horniny z Borku však jde o metamorfní nebo metamorfně-metasomatický proces.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012