Podrobnosti záznamu

Název
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
Údaj o odpovědnosti
    Jan Malec, Petr Pauliš
Další názvy
    Kutná Hora ore district and traces of past mining and smelting activities
Autor
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 4-5
Strany
    s. 84-105
Rok
    1997
Poznámky
    2 obr., 12 tab., 5 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    geologie regionální
    historie
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    mineralogie rudní
    minerály supergenní
    rudy Ag
    rudy Cu
    rudy Zn
    těžba
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Klíčové slovo
    činnosti
    Důlní
    Hutní
    Kutnohorský
    Projevy
    Revír
    Rudní
    území
    Zaniklé
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012