Podrobnosti záznamu

Název
    Kvalita povrchových vod v povodí Cidliny
Další názvy
    The quality of surface water in the river basin of the Cidlina