Podrobnosti záznamu

Název
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Quartzites of the Moldanubian Zone in the area between Pelhřimov and Votice
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 35-37
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    geologie regionální
    krystalinikum
    kvarcit
    mapa geologická
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    23-11
    23-12
    23-13
    Kvarcity
    Ledeč
    Moldanubiku
    Pelhřimovem
    Sázavou
    Tábor
    Vlašim
    Voticemi
Abstrakt (anglicky)
   The quartzites form relatively rare intercalations in the metapelites of the Moldanubian Zone. These metasediments could be divided in two larger groups. First group occur on the boundary of the Monotonous and the Varied Groups. The second forms intercalations in paragneisses of the Varied Group, together with intercalations of marbles and calc-silicate rocks. Modal composition enables to divide all quartzites in accordance with variable content of biotite, muscovite, garnet, pyroxene and amphibole. Particular type are the pyroxene- and pyroxene-biotite quartzites with higher amount of CaO, FeO, MgO and Ni. These quartzites are probably a metamorphic equivalent of chemogenic siliceous sediments with important proportion of dolomite cement. Other varieties of quartzites are the product of regional metamorphosis of clastic sediments. Their likely source was acid calc-alkaline magmatic rocks
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012