Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum u železniční zastávky Zarazice
Další názvy
    Quaternary geological and palaeopedological investigation near the Zarazice railway station
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Quaternary sediments, Palaeopedology, Frost-wedge casts
Klíčové slovo
    Geologický
    Kvartérně
    Paleopedologický
    Výzkum
    Zarazice
    Zastávky
    železniční
Abstrakt (česky)
   Přibližně dvoumetrový profil kvartérními sedimenty obsahující fluviální písčité štěrky, půdní sediment s mrazovým klínem, spraší a recentní půdou byl odkryt při výstavbě železniční stanice Zarazice.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary geological and palaeopedological investigation near the Zarazice railway station
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014