Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet 22-211 Příbram
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 77-78
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    denudace
    geologie regionální
    holocén
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    litologie
    mapa geologická
    pleistocén-svrchní
    sedimentace deluviofluviální
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty antropogenní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Příbram
Klíčové slovo
    22-21
    22-211
    Kvartérní
    Listu
    Příbram
    Sedimenty
Abstrakt (anglicky)
   The area of the map sheet at 1:25 000 scale 22-211 Příbram represents an integral part of a larger denudation region of the Benešov upland. because of its rather dynamic relief no typical loess accumulations are present, except for local colluvio-aeolian sediments. Other genetic types present are colluvial, fluvial and deluvio-fluvial sediments of small thicknesses. Practically all of them are of Late Pleistocene to Holocene age. The thickness are the colluvial sediments reaching maximum up to 10 m in thickness. But the exact assessment of thickness is problematic in places where these sediments pass gradually into the weathered residue of the bedrock. Anthropogenic deposits are represented by large dumps produced by several centuries lasting mining activities
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012