Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet 22-221 Sedlčany
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Quaternary sediments, stratigraphy, litology
Klíčové slovo
    22-221
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
    Sedlčany
Abstrakt (česky)
   Území bylo během kvartéru denudační oblastí a sedimenty jsou rozšířeny jen v malém rozsahu. Svahové sedimenty, místy s eolickou příměsí, jsou nejvýznamnější a dosahují ojediněle mocnosti až 21 m. Splachové a fluviální sedimenty vyplňují recentní síť údolí a splachových depresí.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments on the map sheet 22-221 Sedlčany
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014