Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na listu Hodonín (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Quaternary sediments on the Hodonín sheet
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 76-77
Rok
    1996
Poznámky
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    aluvium
    eolické sedimenty
    izotopy C
    kvartér Západních Karpat
    paleopedologie
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hodonín
Klíčové slovo
    34-22
    Hodonín
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 6. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012