Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Holásek
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet area 11-424 Dolní Bělá
Autor
    Holásek, Oldřich, 1938-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 64-66
Rok
    2007
Poznámky
    2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    holocén
    koluvium
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    litologie
    mapa geologická
    pleistocén-svrchní
    sedimentace fluviální
    sedimenty antropogenní
    sedimenty organické
    spraš
    stratigrafie
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Dolní Bělá (Plzeň-sever, Kralovice)
Klíčové slovo
    11-42
    11-424
    Bělá
    Dolní
    Kvartérní
    Listu
    Manětín
    Sedimenty
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012