Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet area 11-424 Dolní Bělá
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Quaternary sediments, stratigraphy, lithology
Klíčové slovo
    11-424
    Bělá
    Dolní
    Kvartérní
    Listu
    Sedimenty
    území
Abstrakt (česky)
   V morfologicky členitém denudačním území jsou kvartérní sedimenty málo zastoupené. Eolické sedimenty se zachovaly v malých závějích, deluviální hlíny vytvářejí nesouvislé pokryvy na svazích údolí, deluviofluviální sedimenty vyplňují dna bezvodých depresí a fluviální náplavy vyplňují údolní nivy vodních toků.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments on the map sheet area 11-424 Dolní Bělá
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014