Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány
Další názvy
    Quaternary sediments on the map sheet area 12-144 Lány
Autor
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Quaternary sediments,stratigraphy,lithology
Klíčové slovo
    12-144
    Kvartérní
    Lány
    Listu
    Sedimenty
    území
Abstrakt (česky)
   Na denudačním území se zachovaly kvartérní sedimenty v omezené míře. Relikty fluviálních sedimentů podél údolí Berounky a Rakovnického potoka náležejí ke spodnímu až svrchnímu pleistocénu. Sporadicky se vyskytují sedimenty eolické, deluviální, deluvioeolické, deluviofluviálními, organickými a antropogenními uloženiunami.
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments on the map sheet area 12-144 Lány
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014