Podrobnosti záznamu

Název
    Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení
Další názvy
    Quaternary sediments in the surroundings of Lysá nad Labem and their geochemical composition
Autor
    Adamová, Marie
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Holásek, Oldřich
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Svazek/č.
    Č. srpen
Strany
    5
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Quaternary sediments, lithology, geology, palynology, geochemistry, Labe River, Lysá nad Labem
Klíčové slovo
    Geochemické
    Kvartérní
    Labem
    Lysé
    Okolí
    Sedimenty
    Složení
Abstrakt (česky)
   Fluviální a eolické sedimenty (střední pleistocén-holocén) jsou vyvinuty podél údolí řeky Labe. Přítomny jsou také svahové, ronové a organické sedimenty. Organické sedimenty obsahující palynologické a paleoalgologické společenství indikují pozdní glaciál (15 000-10 250 BP) a holocénní stáří (10 250 BP-recent).
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments in the surroundings of Lysá nad Labem and their geochemical composition
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014