Podrobnosti záznamu

Název
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: stopy hmyzích larev v peckách břestovce (Celtis) z miocénu a pleistocénu České republiky
Další názvy
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic