Podrobnosti záznamu

Název
    Lamprofyry stefanského stáří janovsko-artmanovského antiklinoria ve Slezsku
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák, Antonín Přichystal
Další názvy
    Lamprofiry stefanskogo vozrasta v janovsko-artmanovsom antikinorii v Silezii
    Stephanian lamprophyres of the Janov-Artmanov anticlinorium in Silesia
Autor
    Dvořák, Jaroslav
    Přichystal, Antonín, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Geologie
Svazek/č.
    Č. 36
Strany
    s. 93-113, obr. příl.
Rok
    1982
Poznámky
    7 obr., 5 tab.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    552
Klíčové slovo
    Antiklinoria
    Janovsko-artmanovského
    Lamprofyry
    Slezsku
    Stáří
    Stefanského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 7. 2014
Datum importu
    12. 9. 2014