Podrobnosti záznamu

Název
    Landek: new data on the ancient use of black coal and on mineral prospecting in Younger Palaeolith
Další názvy
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu