Podrobnosti záznamu

Název
    Landscape mapping and typology in the Czech Republic
Autor
    Kolejka, Jaromír
    Lipský, Z.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Problemy Ekologii Krajobrazu
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 1
Strany
    s. 67-78
Rok
    2008
Poznámky
    Práce vznikla též za podpory VZ MSM0021622418
    Překlad názvu: Mapování a typologie krajiny v České republice
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    landscape atlas
    landscape maps
    landscape typology
Klíčové slovo
    Czech
    Landscape
    Mapping
    Republic
    Typology
Abstrakt (česky)
   V příspěvku je popsán vývoj české krajinářské kartografické tvorby. Podán je přehled klasifikace krajinných map v ČR. Vývoj české krajinářské tvorby je korelován s evropským vývojem. Jsou uvedeny krajinné mapy zahrnuté do Atlasu krajiny České republiky a na příkladech jsou uvedeny podrobnosti o nich.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012