Podrobnosti záznamu

Název
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Další názvy
    Svrchně křídové prostředí a společenstva zaznemenány na lokalitě Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
    Vodrážka, Radek
    Zágoršek, Kamil
    Žítt, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 1
Strany
    34
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Cretaceous
    Stratigraphy
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Chrtníky
    Communities
    Cretaceous
    Czech
    Environments
    Late
    Recorded
    Republic
Abstrakt (česky)
   Svrchně křídové prostředí a společenstva zaznemenány na lokalitě Chrtníky (česká křídová pánev, Česká republika)
Abstrakt (anglicky)
   Monographic paper concerning fossill association in the locality Chrtniky, their detail description and taxonomic interpretation
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012