Podrobnosti záznamu

Název
    Late Glacial and Holocene Vegetation near Rynholec
Další názvy
    Počátky pozdněglaciální a holocénní vegetace u Rynholce