Podrobnosti záznamu

Název
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains, Ohře (Eger) Graben, northern Bohemia
Autor
    Cajz, Vladimír
    Erban, V.
    Pécskay, Z.
    Radoň, M.
    Rapprich, V.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 60, č. 6
Strany
    s. 519-533
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: IAA300130612, GA AV ČR
    Překlad názvu: Vulkanická aktivita v Českém středohoří (Ohře, severní Čechy) v pozdním miocénu
    Rozsah: 15 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    basanite
    cinder cone
    České středohoří Mts.
    geochemistry
    K-Ar dating
    Štrbice Formation
    Upper Miocene
    volcanostratigraphy
Klíčové slovo
    Activity
    Bohemia
    České
    Eger
    Graben
    Late
    Miocene
    Mountains
    Northern
    Ohře
    Středohoří
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   V západní partii vulkanického komplexu Českého středohoří byly zjištěny relikty povrchových vulkanických forem svrchnomiocenního stáří. Jsou to dva sypané kužely se zbytky produkovaných láv a jeden rozsáhlejší lávový proud. Primitivní basanitový chemismus a izotopové poměry Sr a Nd jsou velmi podobné prvému a třetímu souvrství komplexu. Jejich radiometrické stáří je však řadí k dříve popsanému nejmladšímu intruzivnímu systému. Prokázaná existence povrchové produkce, jasná superpozice a geochemický charakter mladých magmat plně zapadají do dříve navrženého stratigrafického schématu. Eruptivní styl vulkánů nejmladšího souvrství byl čistě magmatický, bez známého freatického ovlivnění.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012