Podrobnosti záznamu

Název
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
Autor
    Gilíková, H.
    Mikuláš, Radek
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geological Quarterly
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    s. 335-348
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/04/0151, GA ČR
    Projekt: GA205/06/0395, GA ČR
    Překlad názvu: Platformní usazeniny svrchního proterozika a spodního paleozoika na jižní Moravě (Česká republika)
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    acritarcha
    Brunovistulicum
    Cambrian
    facies analysis
    ichnology
Klíčové slovo
    Czech
    Deposits
    Early
    Late
    Moravia
    Palaeozoic
    Platform
    Proterozoic
    Republic
    Southern
Abstrakt (česky)
   Integrovaný sedimentologický a paleontologický výzkum vrtných jader ze siliciklastických platformních usazenin nejjižnější části brunovistulika (jižní Morava) poskytuje přesvědčivé důkazy pro kambrické stáří velké části vrstevního sledu. Ve vrtu Měnín-1 byly zjištěny i dobře zachovalé mikrofosilie svrchně proterozoického (ediakarského/vendského) stáří. Určitá část vrstevních sledů je devonská (jak bylo dříve usuzováno o veškerých bazálních klastikách. Výsledky faciální a ichnologické analýzy svědčí o velkém významu deltových prostředí při sedimentaci bazálních klastik.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012