Podrobnosti záznamu

Název
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz monzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
Další názvy
    Pozdně veriský sušický žilný roj (moldanubikum): žíly křemenného monzodioritu a sdružené xenolity pyroxenického gabra
Autor
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 79, č. 4
Strany
    9
Rok
    2004
Výraz tezauru
    pyroxene quartz monzodiorite, dyke swarm: gabbro xenoliths, southern Bohemia, Moldanubian Zone
Klíčové slovo
    Dyke
    Dykes
    Gabbro
    Late
    Moldanubian
    Monzodiorite
    Pyroxene
    Quartz
    Sušice
    Swarm
    Variscan
    Xenoliths
    Zone
Abstrakt (česky)
   Žíly jemnozrnného pyroxenického mikro-monzodioritu zahrnují také vesikulární typy. Horniny jsou subalkalické/tholeiitické, metalauminické, s poměrně nízkým obsahem Mg, Cr a Ni. Sr izotopové analýzy poskytly 87Sr/86Sr=0,708 a Nd izotopy odpovídají TNdDm = 1,2 - 1,4 Ga. Xenolity gabra obsahují ranný ortopyroxen bohatý Fe a mladší diopsidický pyroxen bohatý Mg, což indikuje frakční krystalizaci a přívod mladší porce magmatu bohatší Mg. Žíly jsou pravděpodobně permského stáří.
Abstrakt (anglicky)
   Dykes of the fine-grained pyroxene micromonzodiorite contain vesicular varieties. The rocks are subalkaline-tholeiitic, metaluminous, with relatively low Mg, Cr and Ni contents. Sr isotope analysis gave 87Sr/86Sr= 0.708 and Nd isotopes yield TNdDM = 1.2-1.4 Ga. Gabbro xenoliths contain early Fe-rich orthopyroxene and later Mg-rich diopsidic pyroxene suggesting two-step fractionation and melt influx history. The dykes are of probable Permian age.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014