Podrobnosti záznamu

Název
    Late Wenlock acritarchs from the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Dufka
Autor
    Dufka, Pavel
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 66, no. 2
Strany
    s. 101-103
Rok
    1991
Poznámky
    2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    Acritarcha
    Barrandien
    nálezy
    popis organismu
    pražská pánev
    silur
    taxonomie
    wenlock
Geografické jméno
    Beroun
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Acritarchs
    Area
    Barrandian
    Basin
    Bohemia
    Late
    Prague
    Wenlock
Abstrakt (česky)
   V pražské pánvi bylo zatím určeno dvacet čtyři druhů akritarch ze sedimentů mladšího wenlocku. Čtyři morfologicky popsané druhy jsou zatím ponechány v otevřené nomenklatuře. Akritarcha se nalézají ve velmi malém množství, jsou však dobře zachovaná a druhově rozmanitá
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012