Podrobnosti záznamu

Název
    Lateral transition from alluvial fans into lacustrine enviroment, a depositional model of the Upper Olivětín Member(Autunian) in the Bohemian part of the Intrasudetic basin
Další názvy
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve