Podrobnosti záznamu

Název
    Limitation of soils extent that are not suitable for laying into dump body Pastviny-Týn
Další názvy
    Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn